Wersja Polska   English Version  

Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego

Lista podręczników oraz innych pomocy wykorzystywanych do nauczania języka polskiego jako obcego


Poziom podstawowyBARBARA BARTNICKA
(i inni), Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 1. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1994

JOANNA CIECHORSKA, Ludzie, czas, miejsca. Język polski na co dzień. Gdańsk, Pro Schola, 2001

ANNA DĄBROWSKA, ROMANA ŁOBODZIŃSKA, Polski dla cudzoziemców. Wrocław, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995, 1998 (wyd. 2 popr. i uzup.)

ALEKSANDRA JANOWSKA, MAGDALENA PASTUCHOWA, Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Katowice, "Śląsk" Sp.z o.o., 1999

JANUSZ KUCHARCZYK, Zaczynam mówić po polsku. Łódź, Agencja WINO, 1992

STANISŁAW MĘDAK, Chcę mówić po polsku. Polish for the Beginners. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

WŁADYSŁAW MIODUNKA
,
Cześć, jak się masz? A Polish Language Textbook for Beginners. Kraków, Universitas, 1998 (wyd. popr. i rozsz.), 2001 (wyd.4 z płytą CD)

 • Podręcznik komunikacyjny dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego. Połączenie trzech typów programów: gramatycznego, komunikacyjnego i kulturowego sprawia, że uczący się jednocześnie poznaje struktury gramatyczne i nowe słowa, dowiaduje się, jak ich używać w sytuacjach dnia codziennego oraz zapoznaje się z elementami kultury polskiej. Integracja poznawania kultury z nauką języka polskiego to istotna nowość tego dwuczęściowego wydania.


WŁADYSŁAW MIODUNKA,
Uczmy się polskiego. Let's Learn Polish. Część 1. Warszawa, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, 1996 (kurs video)

BRYGIDA RUDZKA, ZOFIA GOCZO?OWA,
Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 1. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1992 (wyd.3)

Poziom średnio zaawansowany


EWA BAJOR, ELIZA MADEJ,
Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów (poziom średnio zaawansowany). Warszawa-Łódź, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
 
BARBARA BARTNICKA, GRZEGORZ DĄBKOWSKI, WOJCIECH JEKIEL
Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 2 Kielce, Agencja Komputerowa Grzegorz Dąbrowski, 1994

MAREK GOŁKOWSKI (i inni),
"Gdybym znał dobrze język polski...". Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1991

JANUSZ KUCHARCZYK,
Już mówię po polsku. Łódź, Agencja WING, 1994 (grupy początkujące i średnie)

EWA LIPIŃSKA , ELŻBIETA G. DĘMBSKA,
Kiedyś wrócisz tu... A Polish Language Textbook for Intermediate. Kraków, Universitas, 1997 (grupy średnie wyższe)

WALDEMAR MARTYNIUK,
"Mów do mnie jeszcze". Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1991 (wyd. 3) (grupy średnie niższe)

WŁADYSŁAW MIODUNKA,
Uczmy się polskiego. Let's Learn Polish. Część 2. Warszawa, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, 1996 (kurs video)

BRYGIDA RUDZKA, ZOFIA GOCZOŁOWA,
Wśród Polaków. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 2. Lublin, KUL, 1988 (grupy średnie wyższe i zaawansowane)

DANUTA GAŁYGA,
Ach, ten język polski. ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących (wersja z komentarzem angielskim):

 • Czego o Polsce i Polakach powinien dowiedzieć się cudzoziemiec poznający ten kraj i jego język? Odpowiedzi na kilka prostych pytań, które nasuwają się jako pierwsze, znajdują się w podręczniku Ach, ten język polski! Autorka, pokazując sytuacje dnia codziennego, wprowadza jednocześnie podstawowe zagadnienia leksykalne, umożliwiające opanowanie sprawności komunikacyjnych na poziomie podstawowym. Podręcznik przygotowuje do egzaminów ustnych.

  Podręcznik zawiera:
  - dialogi w języku oficjalnym i nieoficjalnym
  - ćwiczenia komunikacyjne
  - ćwiczenia słownikowe, pomagające w rozumieniu tekstów pisanych i mówionych
  - quizy i rozsypanki literowe
  - słownik podstawowych zwrotów z każdej lekcji do uzupełniania przez uczniów
  - dowcipy i najpopularniejsze polskie piosenki
  - nagrania dialogów na CD

MAGDALENA SZELC-MAYS, Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich (z komentarzem w języku angielskim)

 • Ten nowoczesny podręcznik komunikacyjny do nauki mówienia prezentuje bogaty repertuar zachowań językowych. Ciekawie opracowane ćwiczenie pomagają w ich praktycznym opanowaniu oraz w utrwalaniu nowych wrażeń i pojęć, wprowadzanych na średnim poziomie zaawansowania.
 • Podręcznik cechuje także przejrzysty układ:
 • każda lekcja omawia konkretne zagadnienia tematyczne
 • podano przykłady użycia 50 funkcji językowych, wyrażających uczucia i emocje
 • omówiono użycie zwrotów zrytualizowanych
 • wprowadzono rozróżnienie na język oficjalny i potoczny
 • kształcenie rozumienia ze słuchu oparto na nagraniach autentycznych tekstów prasowych

Poziom zaawansowany


BRONISŁAWA LIGARA,
Rendez-vous z kulturą polską. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Część  2. Kraków, UJ, 1990

WŁADYSŁAW ŚLIWIŃSKI,
To właśnie Polska. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Kurs dla zaawansowanych. Część 1. Kraków, UJ, 1991 (wyd. 2)

 

Nauczanie gramatyki

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Katarzyny Mosiołek-Klosińskiej. Warszawa, Wyd.FELBERG SJA, 2001

 PIOTR GARNCAREK, Czas na czasownik. Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego. Polish Yerbs-Forms and Usage. Kraków, Universilas, 2001

STANISŁAWA HRABCOWA, Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999 (wyd. 9)

TERESA IGLIKOWSKA, Ćwiczenia gramatyczno - leksykalne na lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995

MAŁGORZATA KITA, Wybieram gramatykę ! Gramatyka języka polskiego w praktyce ( dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1- Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1998

BARBARA KLEBANOWSKA, Synonimia składniowa. Ćwiczenia dla cudzoziemców. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995 (wyd. 2)

KINGA KOZAK, JÓZEF PYZIK, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Cześć 1. Czasownik. Kraków, UJ, 1994 (wyd. 5)

JOLANTA LECHOWICZ, JOANNA PODSIADŁY, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Łódź, Wyd. WING, 2001

MAŁGORZATA PASIEKA, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

JÓZEF PYZIK, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Część Imiona. Kraków, UJ, 1993 (wyd. 4)

JÓZEF PYZIK, Przygoda z gramatyką. Fleksja i slowotwórstwo imion. Kraków, Universitas, 2000

MAGDALENA SZELC-MAYS, ELŻBIETA RYBICKA, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków, Wyd. EXE, Grupa Filip Nilborn, 1997

Nauczanie słownictwa

MARIA CHŁOPICKA, PIOTR FORNELSKI, Brak mi słów. Podręcznik do nauczania obcokrajowców słownictwa języka polskiego, pod red. W. Miodunki. Część L Słownictwo tematyczne. Kraków, UJ, 1991 (Wyd. 3)

PIOTR LEWIŃSKI, Oto polska mowa. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

ELŻBIETA RYBICKA, Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii polskiej dla obcokrajowców. Kraków, UJ, 1994 (Wyd. 2)

ANNA SERETNY, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego. Kraków, UJ, 1993

MIROSŁAW SKARŹYŃSKI, Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, UJ, 1989

MAGDALENA SZELC-MAYS, ELŻBIETA RYBICKA, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków, Wyd. EXE, Grupa Filip Nilborn, 1997

MAGDALENA SZELC-MAYS, Nowe słowa - stare rzeczy. Podręcznik do nauczaniasłownictwa języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, Wyd. Zakonu Pijarów, 1999

Czytanie i rozumienie

URSZULA CZARNECKA, MAŁGORZATA GASZYŃSKA, Zrozumieć Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Cześć 1. Kraków, UJ, 1990

URSZULA CZARNECKA, MAŁGORZATA GASZYŃSKA, Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Część 2. Kraków, UJ, 1992

ELŻBIETA GAŁDYN, HENRYK ZWOLSKI, Od słowa do słowa. Warszawa, Wyd. Polonia, 1988

Mówienie

DANUTA GAŁYGA, Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków, Universitas, 2001 (z płytą CD)

PIOTR LEWIŃSKI, Oto polska mowa. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

WALDEMAR MARTYNIUK, "Mów do mnie jeszcze". Podręcznik języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1991 (wyd. 3)

WALDEMAR MARTYNIUK, Samo życie! Plansze. Kraków, UJ, 1986

TERESA PELC, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Część . Łódź, Wyd. WING, Agencja HAKOM, 1997

Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych pod red. Marka Zinunaka. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1995.

BARBARA SERAFIN, ALEKSANDRA ACHTELIK, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2001

MAGDALENA SZELC-MAYS, Coś wam powiem... Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Kraków, Universitas, 2001 (z płytą CD)

Pisanie


URSZULA AWDIEJEW, ELŻBIETA DĄMBSKA, EWA LIPIŃSKA, Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych. Kraków, UJ, 1992 (Wyd. 2)

MAREK WÓJCIKIEWICZ, Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów. Kraków, UJ, 1993

EWA LIPIŃSKA, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Orthographic Exercises for Foreigners. Kraków, Universitas, 1999


ROXANA SINIELNIKOFF, EWA PRECHITKO, Wzory listów polskich
 • Prezentacja i omówienie układu i treści różnych rodzajów korespondencji (prywatnej, urzędowej). Szeroka problematyka, objaśnienia dotyczące słownictwa, zwrotów, stylistyki oraz polskich realiów. Przykłady autentycznych listów znanych osób. Indeksy — treści listów i omówionych wyrazów oraz zwrotów.

Testy


STANISŁAW MĘDAK, Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców. Kraków, UJ, 1995

Podręczniki dla dzieci


WŁADYSŁAW MAKARSKI przy współpracy ANNY DOBAK, Baw się z nami. Podręcznik do nauki języka polskiego dla szkół polonijnych. Cz. 1. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1999

Gramatyka dla cudzoziemców

BARBARA BARTNICKA, HALINA SATKIEWICZ, Gramatyka języka polskiego. dla cudzoziemców. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990

ZOFIA KALETA, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, UJ, 1999

ALICJA NAGÓRKO, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1998 (Wy. 3 rozszerz.)

Literatura i kultura

LESZEK S. KOLEK, Polish Culture an Historical Introduction. Lublin, Wyd. UMCS, 1997

MICHAEL J. MIKOŚ, Literatura polska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Antologia w języku polskim i angielskim. Warszawa, Constans, 1999

LEONARD A. POLAKIEW1CZ, Intermediute Polish. A Cultural Reader with Exercises. Lublin, Wyd. UMCS, 1999

Słowniki dla cudzoziemców

BARBARA BARTNICKA, ROXANA SINIELNIKOFF, Słownik podstawowy językapolskiego d!a cudzoziemców. Kielce, Wyd. TAKT, 1999

Ilustrowany słownik języka polskiego pod red. Elżbiety Soból. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1999

ZOFIA KURZOWA, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń. Kraków, Universitas, 1999

ZOFIA KURZOWA , Tackling Polish Verbs. Kraków, Wyd. Baran i Suszczyński, 1997

STANISŁAW MĘDAK, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Kraków, Universitas, 1997

ZYGMUNT SALONI, Czasownik polski. Odmiana. Słownik. Warszawa, Wiedza Powszechna, 2001

Metodologia nauczania

EWA LIPIŃSKA, ANNA SERETNY, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego:
 • ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego Anny Seretny i Ewy Lipińskiej to pierwszy podręcznik do metodyki nauczania polszczyzny jako języka obcego, uwzględniający zarówno nauczanie części systemu języka, jak też nauczanie sprawności
ZOFIA CYGAL-KRUPA, Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym. Kraków, UJ, 1986

URSZULA CZARNECKA, Nauczanie mówienia w języku polskim jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. (Program dydaktyczny). Kraków, UJ, 1990

ROBERT DĘBSKI, Komputer w nauczaniu języka polskiego. Przetwarzanie językaw programach dydaktycznych. Kraków, UJ, 1996

Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego. Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2001

WALDEMAR MARTYNIUK, Grundbaustein Polnisch. Propozycja programu nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków, UJ, 1991

WŁADYSŁAW MIODUNKA (red.), Język polski w świecie. Warszawa-Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990

WŁADYSŁAW MIODUNKA (red.), Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Kraków, UJ, 1992

Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych. Red. Jan Mazur. Lublin, Wyd, Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000
Wy
RENATA PRZYBYLSKA, Wrażanie stosunków czasowych w polskim zdaniu pojedynczym. Cześć 1. Kraków, UJ, 1990

ANNA SERETNY, Definicje i definiowanie. Kraków , Zakład Wyd. "Nomos", 1998