Wersja Polska   English Version  

Rezygnacje i zwroty


Rezygnacje i zwroty

Student ma prawo do rezygnacji z kursu podczas pierwszych dwóch tygodni - przysługuje mu wówczas prawo zwrotu max. 70% wniesionej opłaty. Po tym terminie nie zwraca się wniesionej opłaty.

aby otrzymać zwrot, wystarczy przesłać do nas e-mail z oryginałem dowodu wpłaty wraz z informacjami, na jakie konto należy dokonać zwrotu (patrz informacje poniżej):

Dane niezbędne do otrzymania zwrotu opłaty za kurs:
imię i nazwisko właściciela konta
adres właściciela konta
nazwa banku
adres banku
numer konta
swift
iban


Ważne informacje dla osób spoza Unii Europejskiej

Proszę bardzo uważnie zapoznać się z uwagami podanymi poniżej.

    Decyzja o wyborze kursu powinna być podjęta minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia wybranego typu kursu, tak aby procedura wizowa została zakończona w terminie. Listy i karty zgłoszeniowe (bez zeskanowanej strony paszportu z danymi osobowymi, bez dowodu wpłaty) przysłane na 3 tygodnie przed rozpoczęciem danego kursu nie będą rozpatrywane, ponieważ w tak krótkim czasie nie jest możliwe uzyskanie wizy.
    Należy bardzo uważnie zapoznać się z opisem programu i wymaganiami związanymi z każdym typem kursu.
    Po wybraniu typu kursu należy dokładnie wypełnić kartę zgłoszeniową, oraz przesłać na adres Szkoły wymagane dokumenty i kopię bankowego przelewu opłaty za kurs. Kopia paszportu (skanowana strona z danymi osobowymi).
    Po otrzymaniu informacji, że opłata za wybrany kurs znajduje się na koncie Szkoły, zostaje wysłane potwierdzenie o wpisaniu na listę uczestników danego kursu.
    Centrum Języka Polskiego Polish World nie wysyła zaproszeń na kurs, ani nie pośredniczy w uzyskiwaniu wizy. Każdy zainteresowany może ubiegać się o wizę na podstawie otrzymanego zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.
    Po otrzymaniu wizy prosimy powiadomić Szkołę o terminie przyjazdu.
    Ze względu na program nauczania prosimy o przestrzeganie terminów rozpoczęcia wybranego kursu.
    Zwroty za kurs są możliwe tylko w przypadku odmowy uzyskania wizy. Należy wówczas przesłać do Szkoły stosowny dokument wydawany przez Konsulat. Formalności związane ze zwrotem opłaty za kurs mogą potrwać od 3 do 6 tygodni od dnia otrzymania e-maila z prośbą o zwrot i kompletu wymaganych dokumentów. Należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami zwrotu wniesionej opłaty zanim zostanie podjęta decyzja o zgłoszeniu się na dany typ kursu. Warunki zwrotu wniesionej opłaty nie podlegają zmianie ani negocjacjom. Zwrot opłaty następuje wówczas, gdy otrzymujemy oryginał potwierdzenia przyjęcia na wybrany kurs oraz informację z konsulatu o odmowie wydania wizy.
    Szkoła nie pośredniczy z załatwianiu innych spraw związanych z przyjazdem i pobytem we Wrocławiu - należą do osoby zainteresowanej wybranym typem kursu.
    Każda osoba, która zwróci się do Szkoły z prośbą o zwrot wniesionej opłaty może zostać poproszona o złożenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyjaśniających rezygnację.


UWAGA!

Ze względu na obowiązujące procedury czas zwrotu wniesionej opłaty trwa minimum 5 tygodni od daty otrzymania e-maila z prośbą o zwrot.

Centrum Języka Polskiego Polish World nie ponosi żadnych kosztów związanych z opłatami i prowizjami bankowymi dotyczącymi transferu pieniędzy.

W związku z czym, zwrócona kwota może zostać pomniejszona o koszty bankowe.