Wersja Polska   English Version  

Egzaminy z Języka Polskiego Jako Obcego

Jeśli uczysz się języka polskiego jako obcego, jesteś Polakiem na stale mieszkającym za granicą i chciałbyś sprawdzić, jaki jest twój poziom znajomości języka ojczystego, możesz przystąpić do egzaminu egzamin z języka polskiego przed Państwową Komisją Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Podczas egzaminu będą oceniane podstawowe umiejętności: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie. 


Egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach:
- podstawowym,
- średnim ogólnym,
- zaawansowanym.


Egzamin pisemny trwa 225 minut i składa się z czterech części; egzamin ustny trwa co najmniej 15 minut. Formuła egzaminu z języka polskiego jest bardzo zbliżona do egzaminów z innych języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego etc.).


Do egzaminu z języka polskiego na poziomie B1 i B2 mogą przystępować osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 - 18 lat. Egzamin odbędzie się, jeśli zgłosi się co najmniej 20 kandydatów.


Dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego jest certyfikat wydawany przez Komisję.


Adres Sekretariatu Państwowej Komisji:
ul. Ogrodowa 28/30;
00-896 Warszawa;
V piętro. 


Więcej szczegółów można poznać na stronie internetowej: www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/index.html