Wersja Polska   English Version  

Metoda nauczania

Wszystkie kursy języka polskiego w POLISH WORLD prowadzone są metodą komunikacyjną, która jest obecnie jedną z najskuteczniejszych metod nauczania języka obcego dla osób, które szybko i skutecznie pragną nauczyć sie porozumiewania w języku obcym.


infogrfika_jak-uczymy-polsk.jpg

 

Poszczególne lekcje języka polskiego skonstruowane są tak, aby w łatwy sposób przekazać wiedzę, niezbędną do formułowania poprawnych zdań w języku polskim. Dodatkowo, dzięki metodzie komunikacyjnej, uczeń nie tylko uczy się mówić, ale również rozumieć wypowiedzi rodzimych użytkowników języka, co dla wielu osób bywa bardzo trudną umiejętnością w początkowych fazach uczenia się.