Wersja Polska   English Version  

Lektorzy

 

Lektorzy współpracujący ze Szkołą to przede wszystkim ludzie młodzi, posiadający wykształcenie kierunkowe, a przede wszystkim poświadczone wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców.


Lektorzy związani ze Szkołą są przygotowani do prowadzenia zajęć w wielokulturowych grupach, co wymaga nie tylko świetnego warsztatu metodycznego, ale również dobrego przygotowania pedagogicznego.


Ponadto nowoczesne spojrzenie na kształcenie językowe cudzoziemców sprawia, że dokładnie oceniają możliwości językowe studentów i potrafią tak dostosować program kursu języka polskiego, aby każdy mógł w nim znaleźć coś dla siebie, a przy tym poszerzyć swą wiedzę o niezbędne informacje z zakresu języka i kultury polskiej.